Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356482
Title Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland
Author(s) Dorland, R. van; Janssen, B.; Brink, H. van den; Drijfhout, S.; Haak, H.; Haarsma, R.; Hazelegger, W.; Hurk, B. van den; Katsman, C.; Kattenberg, A.; Komen, G.; Lenderink, G.; Oldenborgh, G.J. van; Reijmerink, M.; Siegmund, P.; Weber, N.; Hove, B. van; Veraart, J.A.; Verhagen, J.; Berkhout, F.; Bouwer, L.; Eickhout, B.; Haanstra, H.; Kabat, P.; Leemans, R.; Tak, M.; Meyer, L.; Vuuren, D.P. van; Seedrechts, A.; Bosch, P.; Daniëls, B.; Ybema, R.; Drunen, M. van; Meijer, N.
Source De Bilt / Wageningen : PCCC - Platform Communication on Climate Change - 52
Department(s) Meteorology and Air Quality
Alterra - Centre for Water and Climate
Agrosystems
Earth System Science
Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatverandering - inventarisaties - wetenschappelijk onderzoek - climatic change - inventories - scientific research
Categories Climatic Change
Abstract Het IPCC brengt verspreid over 2007 in vier delen het vierde klimaatrapport uit (Fourth Assessment Report - AR4). Het geeft daarmee de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatverandering in de wereld. Aan het AR4 hebben honderden gerenommeerde klimaatonderzoekers uit de hele wereld meegewerkt, waaronder verschillende uit Nederland. De hoofdrapporten met de wetenschappelijke onderbouwing komen dit jaar stapsgewijs beschikbaar. Eind november volgt het zogeheten ‘synthesis report’ van het IPCC. In dit rapport zullen de bevindingen en conclusies van de drie werkgroeprapporten in samenhang beschouwd worden om zo een integraal wetenschappelijk beeld te geven van ons huidige begrip van klimaatverandering. Deze stand van zaken rond klimaatverandering en Nederland wordt gegeven door: MNP, KNMI, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, NWO, Wageningen UR en ECN
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.