Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356644
Title "Kom mee naar buiten......" ... een tijdsbesteding met perspectief!
Author(s) Jaarsma, C.F.; Webster, M.J.; Huis, F.; Tuunter, E.; Loon, M. van
Event 14e congres CROW te Hilversum, 2007-06-13/2007-06-14
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2007
Keyword(s) verkeersgeleiding - verkeerspatronen - plattelandsomgeving - toegangsrecht - vrijetijdsindustrie - recreatie op het platteland - kennis - infrastructuur - ruimtelijke ordening - kennismanagement - controlled traffic - traffic patterns - rural environment - right of access - leisure industry - rural recreation - knowledge - infrastructure - physical planning - knowledge management
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General) / Infrastructural Plans
Abstract De vraag naar mobiliteit is voor een belangrijk deel gericht op verplaatsingen in de vrije tijd. Om redenen van beperkt beschikbare vrije tijd en belasting van het milieu is het gewenst dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk per fiets en te voet plaats kunnen vinden in de directe woonomgeving van de mobilist. Tot die directe woonomgeving wordt niet alleen de stedelijke woonwijk zelf, maar ook het omliggende landelijke gebied gerekend. Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van dat landelijke gebied zijn daarbij essentieel. Door verschillende bedreigingen, waaronder een toenemende barrièrevorming doori nfrastructuur, is dit echter allerminst vanzelfsprekend. Tegen deze achtergrond laat deze bijdrage zien hoe de verkeerskundige kan bijdragen aan een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig landelijk gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.