Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356646
Title Temporele variaties in fietsverkeer en weersomstandigheden: monitoren en het ontrafelen van trend en toeval in fietsintensiteiten
Author(s) Thomas, T.; Jaarsma, C.F.; Tutert, S.I.A.
Event 14e congres CROW te Hilversum, 2007-06-13/2007-06-14
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2007
Keyword(s) fietsen - verkeer - wegen - monitoring - bicycling - traffic - roads
Categories Infrastructural Plans
Abstract Fietsen is een duurzame manier van verplaatsen en een toename in het fietsverkeer is daarom wenselijk. Daarvoor worden diverse (beleids)maatregelen genomen, zoals de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen. Om veranderingen in het fietsverkeer te kunnen monitoren worden tellingen gedaan. Helaas zijn trends die interessant zijn voor bestuurders en beheerders moeilijk te achterhalen. Dat komt o.a. doordat veel variaties in het fietsverkeer het gevolg zijn van toevallige weersveranderingen. In dit artikel verkennen we de mogelijkheden om in een “weermodel” de fietsintensiteiten te relateren aan de weersomstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.