Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356911
Title Maïs in relatie tot melkproductie en economie
Author(s) Plomp, Marleen
Source Maïs in relatie tot melkproductie en economie, 2007-01-01, J. de Wit, http://www.louisbolk.org/downloads/1816.pdf
Department(s) Livestock Research
Publication type Media appearance
Publication year 2007
Keyword(s) efficiency - feeds - maize - agricultural prices - business management
Categories Farm economics
About In het netwerk voerefficiëntie proberen 12 melkveehouders samen met het LBI en ASG-WUR meer inzicht te krijgen in het begrip voerefficiëntie (vlugschrift 137): Hoe kun je op een zinvolle manier iets zeggen over voerverbruik in relatie tot melkproductie en de bijbehorende economische kengetallen? De bedrijven zijn zeer divers; van extensief met veel beheersland tot intensief met snijmaïs. Eén van de vragen van de veehouders betrof de inzet van maïs: is het voordeliger om snijmaïs te telen of is MKS (maiskolven silage) of korrelmais/CCM een aantrekkelijker optie? Voor deze vraag zijn bedrijfseconomische berekeningen met BBPR uitgevoerd die in dit vlugschrift worden beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.