Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356988
Title Botrytis bij tomaat
Author(s) Paternotte, S.J.; Zwinkels, Jeroen
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - teelt onder bescherming - tomaten - botrytis - schimmels - infectiebestrijding - kassen - klimaat - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - glastuinbouw - plant protection - protected cultivation - tomatoes - fungi - infection control - greenhouses - climate - cultural control - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General) / Tomatoes
Abstract Zolang tomaten onder glas worden geteeld is Botrytis al een probleem. Een groot deel van de chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt dan ook tegen deze ziekte gebruikt. Bestrijding met gewasbeschermingsmiddelen en teeltmaatregelen, zoals klimaatbeheersing zijn niet altijd afdoende. De schimmel heeft veel waardplanten en produceert veel sporen. Deze sporen worden gemakkelijk door de lucht verspreid. Hierdoor is de kans op infectie van het gewas groot
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.