Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357002
Title Nieuw licht op het energievraagstuk in de glastuinbouw
Author(s) Dubbeldam, R.
Source Syscope Magazine 2004 (2004)2. - p. 6 - 7.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) energie - energiebehoud - efficiëntie - aangepaste technologie - wetgeving - vergunningen - agrarische bedrijfsvoering - bloementeelt - glastuinbouw - glasgroenten - Nederland - energy - energy conservation - efficiency - appropriate technology - legislation - permits - farm management - floriculture - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - Netherlands
Categories Energy Sector / Greenhouse Technology
Abstract Het is vroeg donker, deze winternamiddag. Boven het Westland hangt een geelwitte gloed. De assimilatielampen doen hun werk voor de productie van onze tomaten, komkommers, bloemen en planten. Energie kost dit, heel veel energie. En daar gaat deze avond in Naaldwijk nu net over. Reportage over een workshop energieverbruik gehouden in het voorjaar van 2004. "Hoe kunnen glastuinders efficiënter energie gebruiken en wat kunnen overheden doen om een duurzaam energiegebruik te stimuleren?"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.