Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 357016
Title Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E.J.M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, W.H. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1458) - 80
Department(s) Soil Science Centre
PRI Biometris
Chair Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - fosfaten - fosfaat - grondanalyse - nederland - kwaliteitsnormen - soil fertility - soil chemistry - phosphates - phosphate - soil analysis - netherlands - quality standards
Categories Soil Fertility / Soil Chemistry
Abstract Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.