Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357374
Title Werken met het nieuwe mestbeleid op Koeien & Kansen-bedrijven
Author(s) Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M.; Vermeij, I.; Meerkerk, B.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & Kansen 34) - 75
Department(s) Livestock Research
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveebedrijven - melkveehouderij - mest - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - gebruiksefficiëntie - mestbeleid - mestverwerking - dairy farms - dairy farming - manures - farm management - farm results - use efficiency - manure policy - manure treatment
Categories Manure treatment / Cattle
Abstract Het doel van deze rapportage is om de in het najaar van 2004 geactualiseerde bedrijfsplannen voor de Koeien&Kansen-bedrijven als reactie op het nieuwe beleid in beeld te brengen, met de verwachte gevolgen voor het inkomen. In 2005 zijn de bedrijven begonnen met het implementeren van de plannen. Als bijlage worden per bedrijf de ervaringen in het eerste jaar gegeven. De ervaringen in 2005 en de invulling in 2006 van de ‘verfijnde aangifte mestproductie’ zullen doorwerken in de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering in de komende jaren. In vervolgrapportages zullen die veranderingen worden vastgelegd en geanalyseerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.