Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 357441
Title Meer gras met minder stikstof : voorjaarsmeststof op grasland, 2001 en 2002
Author(s) Boer, D.J. den; Bakker, R.F.
Source Lelystad : Nutriënten Management Instituut (Rapport / Koeien & Kansen 15) - 26 p.
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) melkveebedrijven - graslandbeheer - kunstmeststoffen - stikstof - optimalisatie - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - voederwaardering - proefvelden - bemesting - mineralenboekhouding - dairy farms - grassland management - fertilizers - nitrogen - optimization - crop yield - crop quality - feed evaluation - experimental plots - fertilizer application - nutrient accounting system
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
Abstract Eén van de doelstellingen van het project ‘Koeien & Kansen’ is het optimaliseren van de bemesting binnen het kader van de MINAS-eindnormen voor stikstof (N). Om aan deze eindnormen te voldoen zal de N-jaargift op grasland op veel bedrijven lager zijn dan het landbouwkundig advies. Dit landbouwkundig advies is gericht op een optimale grasproductie. Op de ‘Koeien & Kansen’- bedrijven was de N-jaargift in 2001 gemiddeld ruim 70 kg N ha-1 lager dan het landbouwkundig advies. In deze situatie is het zeer wenselijk de beschikbare N maximaal te benutten. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van voorjaarsmeststoffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.