Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357455
Title Blijft biologische aardappelteelt in Nederland mogelijk?
Author(s) Tiemens-Hulscher, M.; Lammerts Van Bueren, E.; Hospers-Brands, A.J.T.M.; Timmermans, B.G.H.; Putten, P.E.L. van der; Struik, P.C.
Source Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 246 - 250.
Department(s) Laboratory of Plant Breeding
Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biologische beschikbaarheid - voorkieming (aardappelen) - vermeerderingsmateriaal - gewasbescherming - potatoes - organic farming - cultural methods - sustainability - nutrient availability - bioavailability - chitting - propagation materials - plant protection
Categories Biological Control of Pests
Abstract De biologische aardappelteler heeft onder Nederlandse teeltomstandigheden te maken met twee opbrengstlimiterende factoren, namelijk een beperkende nutriëntenvoorziening en de aantasting door Phytophthora infestans. Het groeiseizoen voor de biologische aardappelteelt is relatief kort. In het vroege voorjaar is er wegens de nog trage mineralisatie weinig stikstof beschikbaar, zodat het gewas traag op gang komt, terwijl het gewas meestal voortijdig moet worden gebrand wegens Phytophthora-infectie. Uit praktijk en onderzoek is gebleken dat er met teeltmaatregelen niet genoeg gedaan kan worden om de ziekte te beheersen. Wel kan met het voorkiemen van pootgoed een ontsnappingsstrategie gevolgd door te zorgen voor een acceptabele opbrengst voordat het gewas wordt geïnfecteerd. Om deze strategie succesvol te maken is het toch noodzakelijk dat er resistente rassen beschikbaar komen die aangepast zijn aan de biologische teeltomstandigheden en dus ook kunnen omgaan met een relatief laag stikstofniveau
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.