Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357504
Title Het groene hart van burgers : het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.
Author(s) Bakker, H.C.M. de; Koppen, C.S.A. van; Vader, J.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit (WOt-rapport 47) - 128
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Environmental Policy
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
MGS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - milieubeheer - overheidsbeleid - attitudes - perceptie - participatie - sociale participatie - maatschappelijk draagvlak - natuur - natuur- en milieueducatie - nature conservation - environmental management - government policy - perception - participation - social participation - public support - nature - nature and environmental education
Categories Nature Conservation Policy / Environmental Psychology
Abstract In deze longitudinale studie wordt op basis van een publieksenquête een beeld gegeven van het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid en de trends die hierbij zijn waar te nemen. Het draagvlak wordt aan de hand van drie invalshoeken in kaart gebracht: beelden en waarderingen van natuur, waarderingen van natuurbeleid en natuurbetrokken activiteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gedragspatronen en waardeoriëntaties die van belang zijn voor natuurbeleid waarin de actieve betrokkenheid van burgers centraal staat. De resultaten maken duidelijk dat vergelijkbaar met vorige studies iets meer dan de helft van de bevolking ontevreden is over de hoeveelheid natuur in Nederland. Een opvallende ontwikkeling is dat natuur voor burgers behoorlijk lijkt te zijn gedaald als beleidsprioriteit in het rijksoverheidsbeleid. Veel burgers blijken te worden gemotiveerd door ‘natuurzaken’ die dicht(er) bij hen staan. Trefwoorden: natuur, natuurbeleid, natuurbeelden, draagvlak, acceptatie, enquête, longitudinale onderzoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.