Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357522
Title Kritische succesfactoren voor grootschalige melkveehouderij in Nederland = Critical success factors for large scale dairy farming in the Netherlands
Author(s) Galema, P.; Dooren, H.J.C. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 7) - 55
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - haalbaarheidsstudies - oppervlakte (areaal) - landbouw en milieu - dairy farming - large farms - innovations - farm management - sustainability - feasibility studies - acreage - agriculture and environment
Categories Agricultural Economics (General) / Cattle
Abstract Schaalvergroting is een continu proces in de Nederlandse melkveehouderij. Naast de weg van geleidelijkheid bestaat ook de mogelijkheid van een schaalsprong. Dit rapport richt zich op de kritische succesfactoren bij het maken van een forse schaalsprong. Het gaat daarbij om een systeemsprong ver voorbij de familiegrens waardoor kansen ontstaan om de kostprijs te verlagen en door specifieke investeringen extra inkomsten te genereren. Aanleiding en uitgangspunt voor dit rapport was het project 'Cowmunity'. Door het projectteam 'Cowmunity' zijn vier basisconcepten beschreven. Deze concepten zijn gebaseerd op twee essentiële keuzes: wel of niet beweiden enerzijds en automatisering of inzet van goedkope arbeid anderzijds. Deze concepten zijn door ASG van commentaar voorzien en beoordeeld op de duurzaamheidsaspecten economie, milieu, arbeid en dierenwelzijn. In dit rapport voor een bedrijf met 1150 stuks melkvee is economie en milieu uitgewerkt voor diverse bedrijfsvoeringen, varierend van beweiding met 100 ha tot zomervoeding met 480 ha (mais + gras)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.