Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357523
Title Toepassing van kleinschalige windturbines in de varkenshouderij = Use of small scale wind turbines in pig farming
Author(s) Dooren, H.J.C. van; Blanken, K.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 8) - 30
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - windenergie - agrarische bedrijfsvoering - energiebronnen - pig farming - sustainability - wind power - farm management - energy sources
Categories Animal Husbandry (General) / Pigs / Business Economics
Abstract Kleinschalige windenergie kan een bijdrage leveren aan de toename van de productie van duurzame energie en de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Doel van het project is inzicht verwerven in de technische en financiële mogelijkheden van toepassing van kleinschalige windturbines op een agrarisch bedrijf, in dit geval een varkenshouderij, en het uitdragen van opgedane ervaringen naar agrarische ondernemers. Bij de heersende windomstandigheden in Overijssel is het over het algemeen niet rendabel om te investeren in kleinschalige windmolens
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.