Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357559
Title Innovaties in huisvesting van melkvee : (inter)nationale inspiraties : bouwstenen uit de workshop op 7 en 8 december 2006
Author(s) Galama, P.J.; Bokma, S.; Dooren, H.J.C. van; Lenssinck, F.A.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Veehouderij 36) - 69
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - graslandbeheer - stallen - huisvesting van rundvee - melkmachines - landbouwwerktuigen - mobiele gebouwen - stalinrichting - dairy farming - grassland management - stalls - cattle housing - milking machines - farm machinery - mobile buildings - animal housing design
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Buildings and Installations
Abstract Innovaties in huisvesting van melkvee staat om verschillende redenen sterk in de belangstelling. Er is een maatschappelijke druk om dieren op een meer welzijns- en milieuvriendelijke manier te huisvesten en op een wijze die past in het landschap. Veel melkveehouders zijn bezig met renovatie of nieuwbouw omdat de stal verouderd is of omdat men het bedrijf wil uitbreiden. De kosten hiervan zijn vaak hoog. Daarom is het belangrijk dat er goede afwegingen gemaakt worden die rekening houden met de behoeftes van de koe, de boer en de omgeving. Vanuit twee projecten kwam het initiatief een workshop te organiseren over bouwstenen en bedrijfsconcepten voor innovatief huisvesten van melkvee. In het netwerkproject “Koecomfortabel bouwen” (onderdeel van het onderzoeksprogramma Netwerken in de Veehouderij) is in het najaar van 2006 veel inspiratie opgedaan door boeren onderling en met deskundigen. De workshop is gehouden op 7 en 8 december 2006. De centrale vraag tijdens de tweedaagse was: ”Hoe hou ik een koe in een omgeving waar zowel de koe, in alle fasen van haar leven, en de veehouder goed functioneren. Goed in de betekenis van: plezier voor de veehouder, een lang, productief en efficiënt leven voor de koe en een houderijsysteem die maatschappelijk gewaardeerd wordt. Via een proces van inventariseren, verrijken en prioriteren zijn uiteindelijk 13 ideeën geselecteerd. Deze zijn beschreven als innovatiekaarten. Op iedere innovatiekaart is het belang en de ontwikkelpunten aangeven. Deze innovatiekaarten zijn bedoeld als inspiratie voor vernieuwende boeren en nader onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.