Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 357582
Title Nieuwe inzichten verankeren via goed ondernemerschap
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 3 - 4.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - persoonlijke ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - managementvaardigheden - kennisoverdracht - systeeminnovatie - farm management - entrepreneurship - personal development - sustainability - management skills - knowledge transfer - system innovation
Categories Agricultural Knowledge Systems / Farm Management
Abstract André van der Goes, paprikateler in Bemmel heeft de eerste bijeenkomsten van de nieuwe cursus “Kijk …. mijn bedrijf achter de rug”. ‘Met de cursus wil ik eens kritisch naar ons bedrijf kijken en ervaringen uitwisselen met collega’s. Waar zitten bij ons ingesleten gewoontes en waar letten collega’s op bij een goede bedrijfsvoering.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.