Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 357584
Title 'Hoeveel lef hebben politici en bestuurders nu echt voor transitie?'
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 6 - 7.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) landbouwontwikkeling - ondernemerschap - wetgeving - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - systeeminnovatie - bureaucratie - Nederland - agricultural development - entrepreneurship - legislation - farm development - system innovation - bureaucracy - Netherlands
Categories Innovation Studies (General) / Agricultural Policy
Abstract Workshops, rond-de-tafelgesprekken, stands en posters. Op deze manieren proefden deelnemers aan de Dag van de Toekomst op 23 maart 2005 aan successen, werkwijzen en belemmeringen om de landbouw duurzaam te maken. Ook de Systeeminnovatiesprogramma’s lieten zien wat zij doen en bereiken. ‘Alles kan. Technologie is het probleem niet’. Een verslag
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.