Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357589
Title Speurtocht naar een goede vervanger voor veen
Author(s) Dubbeldam, R.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)8. - p. 12 - 13.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) groeimedia - potplanten - veengebieden - compost - innovaties - productontwikkeling - growing media - pot plants - peatlands - composts - innovations - product development
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Knowledge Exchange
Abstract De teelt van potplanten kan duurzamer door een deel van het veen in de potgrond te vervangen door bewerkte organische restproducten, zoals compost. Dit vermindert niet alleen de emissie van CO2, dat uiteindelijk uit het veen vrijkomt, ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt af omdat sommige compostsoorten ziektes onderdrukken. Een interview met een exporteur, een teler, een substraatfabrikant en een onderzoeker over uitdagingen, innovaties en bottlenecks.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.