Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357591
Title Toekomstbeelden inspireren veranderingsprocessen in netwerken
Author(s) Dubbeldam, R.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)9. - p. 13 - 18.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) innovaties - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwontwikkeling - geïntegreerde bedrijfssystemen - innovations - farm management - cooperation - sustainability - agricultural development - integrated farming systems
Categories Innovation Studies (General) / Agricultural Policy
Abstract De transitie naar een duurzame landbouw en een vitaal platteland lukt alleen als daarvoor een breed draagvlak bestaat. Alle betrokken partijen moeten bereid zijn hierin te investeren en moeten ruimte willen geven aan innovatieve ontwikkelingen. Voor het bijeenbrengen van de belanghebbenden bij de complexe veranderingsopgave en hen inspireren tot projectvorming zijn open, veelal tijdelijke netwerken geschikt, zoals Communities of Practice, Gebiedsprojecten of Innovatienetwerken. Geïnspireerd door beelden over een wenselijk toekomst worden in deze netwerken gezamenlijke acties vastgesteld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.