Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357605
Title Gewasbescherming binnen de grenzen : resultaten gewasbescherming De Marke 1993-2002
Author(s) Kool, A.; Hilhorst, G.J.; Groeneveld, R.M.W.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / De Marke : CLM rapport 44) - 42
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - milieu - gewasbescherming - voedergewassen - milieubeheer - nederland - dairy farming - farm management - environment - plant protection - fodder crops - environmental management - netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In de gangbare maïsteelt komen nog geregeld normoverschrijdingen voor. Op basis van de resultaten op De Marke blijkt dat een verantwoorde gewasbescherming binnen de milieugrenzen wel mogelijk is. Hulpmiddelen zoals de MHLD-methode zijn ook al in de praktijk bruikbaar en worden op beperkte schaal al toegepast. In het grasland in wisselbouw krijgen onkruiden veel minder kans zich te ontwikkelen dan op blijvend grasland. We zien dan ook dat op grasland in wisselbouw geen chemische bestrijding nodig is geweest maar wel op het blijvend grasland. Het middelengebruik op het blijvend grasland is alle jaren binnen de gestelde normen gebleven. Klaver in grasland beperkt gedeeltelijk de inzetmogelijkheden van chemische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor kan de bestrijding van probleemonkruiden slechter uitvallen dan gewenst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.