Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357963
Title Handboek uiergezondheid "Voorkomen is beter dan genezen" : behandelen vanuit een biologische benadering
Author(s) Smolders, E.A.A.; Baars, T.; Sol, J.; Wemmenhove, H.; Plomp, M.; Ellinger, L.; Plomp, J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek 40) - 85
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) melkklieren - uiers - diergezondheid - biologische behandeling - biologische landbouw - melkveehouderij - mammary glands - udders - animal health - biological treatment - organic farming - dairy farming
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Het Praktijkboek uiergezondheid geeft een overzicht van de benadering van ziekte in de biologische veehouderij, kiemen die een rol spelen bij mastitis, preventieve maatregelen en complementaire behandelingen van zieke dieren en bij droogzetten. In de biologische melkveehouderij is het behouden van een goede uiergezondheid gebaseerd op de weerstand van de koe en is preventie nog belangrijker dan op gangbare bedrijven. Complementaire behandelingen hebben de voorkeur; een aantal in de praktijk gebruikte behandelingen worden besproken, ook al zijn de effecten niet altijd duidelijk. De consument verwacht een veilig product van gezonde dieren. Zowel voor het dier, de veehouder als het imago van de sector is het daarom van belang een goede uiergezondheid na te streven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.