Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357965
Title Goede droogstandsperiode is basis voor gezonde lactatie
Author(s) Hollander, C.J.; Ouweltjes, W.; Snoep, J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek 42) - 27
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) melkkoeien - gustperiode - lactatie - rundveevoeding - samenstelling - agrarische bedrijfsvoering - huisvesting, dieren - diergezondheid - dairy cows - dry period - lactation - cattle feeding - composition - farm management - animal housing - animal health
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract De periode vlak voor droogzetten, tijdens de droogstand en direct na het afkalven is van zeer groot belang voor een goede lactatieperiode. Niet optimaal management tijdens deze periode zorgt er voor dat koeien moeilijker een nieuwe lactatie starten. Ook kan het leiden tot afvoer doordat bij het afkalven problemen zijn opgetreden. De huidige melkkoeien kunnen beschouwd worden als topsporters. Tijdens de ‘wedstrijd’ (lactatieperiode) worden ze optimaal verzorgd en dat moet ook. Echter de voorbereiding op die topprestatie is minstens zo belangrijk, anders wordt er niet (zo hoog) gepresteerd. Tijdens de droogstandsperiode moet goed gelet worden op de samenstelling van het rantsoen, de lengte van de droogstand, management, huisvesting en het wel of niet gebruiken van droogzetinjectoren met antibiotica. In dit boek worden al die zaken die van belang zijn voor een optimale droogstandsperiode beschreven zodat uw koeien “professioneel voorbereid” de ‘wedstrijd’ kunnen beginnen maar ook volhouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.