Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357986
Title International comparison of fisheries management with respect to nature conservation
Author(s) Ens, B.J.; Dankers, N.M.J.A.; Leopold, M.F.; Lindeboom, H.J.; Smit, C.J.; Breukelen, S. van; Schans, J.W. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 42) - 118
Department(s) IMARES
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) visserij - natuurbescherming - visserijbeheer - duurzaamheid (sustainability) - ecosystemen - habitatrichtlijn - fisheries - nature conservation - fishery management - sustainability - ecosystems - habitats directive
Categories Fisheries / Nature Conservation
Abstract In dit rapport worden enkele voorbeelden besproken van visserijen die zodanig zijn gereguleerd dat geen significante schade wordt aangericht aan het ecosysteem. De leidende vraag is in feite of dergelijke visserijen wel bestaan. Het rapport bespreekt beleidsopties voor een zodanig beheer van visserijen dat de negatieve gevolgen voor het ecosysteem worden beperkt, en beschrijft de rol en de huidige status van systemen voor eco-keurmerken voor visserij, zoals die van de Marine Stewardship Council. Tevens wordt de algemene vraag besproken of er voorbeelden zijn aan te wijzen waarin zelfregulatie door visserijbedrijven heeft bijgedragen aan de bescherming van mariene ecosystemen. Voor de Noordzee worden de mogelijke implicaties van EU-richtlijnen zoals de Vogel- en Habitat-richtlijn en van internationale visserijverdragen besproken. Trefwoorden: duurzame visserij, visserijbeheer, co-management, natuurbehoud, eco-keurmerken, Marine Stewardship Council, EU Habitatrichtlijn, EU Vogelrichtlijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.