Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358085
Title Geïntegreerde bestrijding in chrysant
Author(s) Beerling, E.A.M.; Linden, A. van der
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) chrysanten - bloementeelt - kassen - geïntegreerde bestrijding - plagenbestrijding - amblyseius swirskii - natuurlijke vijanden - snijbloemen - glastuinbouw - chrysanthemums - floriculture - greenhouses - integrated control - pest control - natural enemies - cut flowers - greenhouse horticulture
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Floriculture
Abstract Een aantal jaar geleden werd geïntegreerde bestrijding niet gezien als een reële optie voor chrysant. De redenen die daarvoor warden aangegeven waren de hoge sierwaarde van de gehele plant en de te korte teeltduur voor kosteffectieve inzet van natuurlijke vijanden. In 2006 en 2007 is er door onderzoek en praktijk intensief gewerkt aan oplossingen voor knelpunten in de geïntegreerde chrysantenteelt. In deze brochure worden de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.