Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358214
Title 'Netwerken maken boer en tuinder robuuster'
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine (2006)11. - p. 8 - 9.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) samenwerking - landbouwbeleid - ondersteunende voorzieningen voor boerenbedrijven - projectimplementatie - overheidsorganisaties - netwerken - beleidsondersteuning - cooperation - agricultural policy - farm helper services - project implementation - government organizations - networks - policy support
Categories Farm Management / Government Policy
Abstract Netwerken waar ondernemers bepalen wat er gebeurt. Dat is een van de instrumenten die het ministerie van LNV inzet om veranderingen in de landbouw vorm te geven. Zowel LNV als onderzoekers hebben daarbij alleen een ondersteunende taak. Netwerken zijn er dan meer om ondernemers te stimuleren dan om beleid in te voeren, zo werd duidelijk tijdens een workshop waarbij LNV-ambtenaren zich bogen over de vraag wat mogelijk is met netwerken. De LNV’ers Barto Piersma en Ton de Kok gaan hier nader op in
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.