Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358234
Title Innovatieplatforms sturen gericht op innovaties
Author(s) Noorduyn, L.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Source Syscope Magazine (2007)13. - p. 24 - 27.
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) alternatieve landbouw - innovaties - innovatie adoptie - duurzaamheid (sustainability) - samenwerking - managementbenaderingen - geïntegreerde bedrijfssystemen - werkgroepen - alternative farming - innovations - innovation adoption - sustainability - cooperation - management philosophies - integrated farming systems - working groups
Categories Innovation Studies (General) / Alternative Farming
Abstract Innovatieplatforms helpen grensverleggende innovaties van de grond te krijgen. SIGN doet dit voor de glastuinbouw, Courage voor de melkveehouderij en de akkerbouw is bezig met de oprichting van zo’n platform: Kiemkracht. In de varkenshouderij is dit nog niet gelukt. In dit artikel wordt nagegaan hoe deze innovatieplatforms werken en wat is hun mogelijkheden en valkuilen zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.