Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358241
Title Regionale opschaling van nat- en droogteschade in de landbouw in Utrechtse veenweidegebieden
Author(s) Vos, J.A. de; Hoving, I.E.; Bakel, P.J.T. van; Smidt, R.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1505) - 102
Department(s) Soil Science Centre
Livestock Research
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - graslanden - waterlopen - kosten - waterbeheer - peilbeheer - veenweiden - utrecht - dairy farming - grasslands - streams - costs - water management - water level management - peat grasslands
Categories Agrohydrology
Abstract Er is een opschalingsmethode ontwikkeld waarmee de financiële gevolgen van peilverandering voor melkveebedrijven, berekend op bedrijfsschaal met de Waterpas-methodiek, opgeschaald kunnen worden naar een groter gebied. Met behulp van GIS-bestanden worden percelen en bedrijven hydrologisch gekarakteriseerd. Met de nieuw ontwikkelde `Verdiepte HELP-tabel¿ wordt een toename van de bedrijfkosten voor de polder Zegveld (1438 ha grasland) berekend van 119.000, 133.000, 185.000 ¿/jaar bij een zomerpeilverhoging van respectievelijk 10, 20 en 30 cm ten opzichte van het huidige zomerpeil. Deze resultaten illustreren de functionaliteit van de schadeberekeningen, waarbij verdere onzekerheidanalyse wenselijk is. Een nationale Waterpas-methodiek wordt aanbevolen, inclusief een integrale milieuanalyse voor bodem, water en lucht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.