Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358245
Title Meer draagvlak voor beleid met werkmethode omgevingsscenario's
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine (2007)14. - p. 18 - 20.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) diergezondheid - landbouwbeleid - duurzaamheid (sustainability) - programmaontwikkeling - systeeminnovatie - participatieve methoden - animal health - agricultural policy - sustainability - program development - system innovation - participation methods
Categories Communication Processes / Innovation Studies (General)
Abstract Mariëtte Klein had, als projectleider diergezondheid bij LNV, de taak een Nationale Agenda Diergezondheid op te stellen. Met de grote uitbraken van vogelpest, MKZ en varkenspest vers in het geheugen was inmiddels duidelijk dat zo’n agenda niet alleen de professionele dierhouders aangaan, maar ook de rest van maatschappij. Van recreanten die niet meer overal mogen komen, hobbydierhouders die ook hun kippen moet ophokken tot burgers in de stad die geconfronteerd worden met beelden van grote grijpers die dode biggen afvoeren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.