Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358471
Title Biologische boomteelt op veen : resultaten en achtergronden
Author(s) Schuring, W.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 412) - 24
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - biologische landbouw - veengronden - nederland - ornamental woody plants - organic farming - peat soils - netherlands
Categories Ornamental Woody Plants / Organic Farming / Land Evaluation
Abstract In 2001 is PPO Bomen in Boskoop gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van biologische boomteelt voor de regio Boskoop. De boomteelt in deze regio vindt voornamelijk plaats op veengrond. Specifieke problemen voor de veengronden zijn de hoge mineralisatie (vrijkomen van stikstof uit organische stof) en de geringe draagkracht voor werktuigen. Na twee 2-jarige teelten wordt de balans opgemaakt. In dit rapport zijn de resultaten beschreven. Daarnaast zijn ook resultaten opgenomen van aanvullend onderzoek op het gebied van onkruidbestrijding en is een economische evaluatie opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.