Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358546
Title Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : gestructureerde sectordialogen als onderdeel van een monitoringsmethodiek
Author(s) Groot, A.M.E.; Borgstein, M.H.; Leneman, H.; Kerkhof, M. van de; Bos-Gorter, L.; Brasser, E.A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 45) - 86
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouw - landbouwontwikkeling - participatie - participatief management - monitoring - landbouwsector - nederland - duurzame landbouw - agriculture - agricultural development - participation - participative management - agricultural sector - netherlands - sustainable agriculture
Categories Agriculture in the Netherlands / Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport beschrijft en analyseert een serie gestructureerde sectordialogen als onderdeel van een monitoringsmethodiek voor de verduurzaming van de landbouw. Deze dialogen zijn in 2006 in opdracht van het Ministerie van LNV georganiseerd met de volgende doelen: 1) Welke ambities hebben de verschillende sectoren op het gebied van het verduurzamen van de landbouw en 2) hoe vindt de sector dat zij er op dit moment voorstaat in haar ontwikkeling naar een duurzame landbouw? In een kritische reflectie wordt de kwaliteit en effectiviteit van de uitgevoerde sectordialogen behandeld. In een vergelijking met een kwantitatieve monitoringsmethodiek wordt de toegevoegde waarde van de dialogen als (aanvullend) onderdeel van een meer omvattende methodiek voor de monitoring van verduurzaming van de landbouw bediscussieerd. Trefwoorden: lerende monitoring, participatieve monitoring, dialogen, duurzame landbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.