Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358558
Title Ontwerpsessies dierfaciliteiten 'de Born' september-november 2005 : proces en resultaat
Author(s) Eijk, O.N.M. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 14) - 48
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarisch onderwijs - universiteiten - dieren - laboratoriumdieren - huisvesting, dieren - ontwerp - gebouwen - architectuur - voorzieningen - wetenschappelijk onderzoek - agricultural education - universities - animals - laboratory animals - animal housing - design - buildings - architecture - facilities - scientific research
Categories Educational Infrastructure / Architecture (General)
Abstract De dierfaciliteiten van het departement dierwetenschappen Wageningen UR verhuizen. Het departement heeft dierfaciliteiten die zijn bestemd voor onderwijsgerelateerd onderzoek. Het meest bekend zijn de faciliteiten vis en de klimaat respiratiecellen. Ook zijn er faciliteiten voor varkens, kippen en rundvee en het centrum voor kleine proefdieren. De huidige faciliteiten voor onderwijs en onderzoek op de Haar (Zodiac) en de Ossekampen worden verplaatst naar de Born. Tegelijkertijd is door de verbreding van het onderwijs met gezelschapsdieren, de behoefte aan dierfaciliteiten verbreed. De verhuizing van het departement, met alle bijbehorende kansen en restricties, vraagt om een herziening van de faciliteiten. De groep transitiestudies van Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad is de opdracht verleend tot opzet en begeleiding van ontwerpsessies voor dierfaciliteiten ‘de Born. Tijdens een bijeenkomst werd het proces en de resultaten van de ontwerpsessies besproken en drie ontwerpen nader toegelicht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.