Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358607
Title Reconstructie van de historische hydrologie : pilotstudie voor een stroom in hoog Nederland
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1466) - 132
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) hydrologie - hydrologie van stroomgebieden - nederland - informatieontsluiting - historische verslagen - achterhoek - gelderland - hydrology - catchment hydrology - netherlands - information retrieval - historical records
Categories Hydrology
Abstract In deze studie is op basis van historische informatie de hydrologie van het stroomgebied van de Baaksche Beek met behulp van hydrologische modellen doorgerekend. Ook in het verleden hebben zich namelijk veranderingen voorgedaan, welke invloed hebben gehad op de werking van het watersysteem. Uit de vergelijking tussen de historische en de huidige situatie blijkt dat vooral in natte perioden vroeger de afvoer kleiner was dan in de huidige situatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.