Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358610
Title Biodiversiteit en kleine landschapselementen in de biologische landbouw : een literatuurstudie
Author(s) Smits, M.J.W.; Alebeek, F.A.N. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 39) - 84
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) biodiversiteit - biologische landbouw - landschap - ecologie - literatuuroverzichten - beleid - boeren - nederland - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - biodiversity - organic farming - landscape - ecology - literature reviews - policy - farmers - netherlands - agro-biodiversity - functional biodiversity
Categories Biodiversity / Organic Farming
Abstract Dit onderzoek betreft een literatuuroverzicht met de stand van kennis over de relatie tussen biologische landbouw enerzijds en biodiversiteit en kleine landschaps¬elementen anderzijds. Ook wordt aandacht besteed aan de belangrijkste factoren voor omschakeling, en de vraag wat de kritische succesfactoren zijn om bij omschakeling gelijktijdig rekening te houden met natuur en landschap. Trefwoorden: biologische landbouw, biodiversiteit, landschapselementen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.