Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358669
Title Koolstof en stikstof mineralisatie van verschillende soorten compost : een laboratorium studie
Author(s) Groenigen, J.W. van; Zwart, K.B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1503) - 28
Department(s) Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) compost - mineralisatie - stikstof - koolstof - bodem - organische stof - humificatie - composts - mineralization - nitrogen - carbon - soil - organic matter - humification
Categories Compost
Abstract Met enige regelmaat worden nieuwe organische meststoffen voor toelating op de markt aangeboden. In het kader van de mestwetgeving is het noodzakelijk dat de stikstofwerkingscoëfficient (NWC) daarvan bekend is. Een methode is het bepalen van de humificatiecoëfficient (hc). Deze methode wordt in dit rapport getest. De berekening van de NWC op basis van de hc is daarom wellicht enigszins overschat, maar toch een redelijk goede maat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.