Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358681
Title Indicatoren voor 'Convention on biodiversity 2010'. Indicatoren voor het invasieproces van exotische organismen in Nederland
Author(s) Weijden, W.J. van der; Leewis, R.; Bol, P.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 53.6) - 42
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) biodiversiteit - invasies - geïntroduceerde soorten - soorten - nederland - indicatoren - biodiversity - invasions - introduced species - species - netherlands - indicators
Categories Zoogeography / Phytogeography
Abstract Nederland en de Europese Unie zijn ondertekenaar van de Convention on Biodiversity (CBD). Eén van de thema’s van die conventie is ‘Alien Invasive Species'. Evenals in andere landen neemt in Nederland het aantal exoten hand over hand toe. Doel van dit CML document is het presenteren van mogelijke indicatoren voor het proces van bioinvasies in verschillende ecosystemen in Nederland (zoet en zout water, en land) en voor hun impact op natuur, economie en volksgezondheid. Het gaat daarbij om indicatoren die uitstijgen boven het niveau van de individuele soort en die meetbaar zijn tegen redelijke (meer) kosten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.