Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358684
Title Indicatoren voor 'Convention on biodiversity 2010'. Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen
Author(s) Moraal, L.G.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 53.7b) - 30
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) biodiversiteit - klimaatverandering - klimaatfactoren - insectenplagen - bomen - invasie - effecten - nederland - invloeden - biodiversity - climatic change - climatic factors - insect pests - trees - invasion - effects - netherlands - influences
Categories Climatic Change / Forest Damage and Protection / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De laatste decennia worden veel veranderingen bij plaaginsecten waargenomen. Zo treden er veranderingen op bij inheemse soorten: sommige eerst algemene plaagsoorten verdwijnen terwijl andere juist frequenter voorkomen. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe soorten afkomstig uit Zuid-Europa en met uitheemse soorten (exoten) die bewust of onbewust zijn geïntroduceerd buiten het normale verspreidingsgebied en die bedreigend kunnen zijn voor biodiversiteit, volksgezondheid of economie. Het klimaat is een uiterst belangrijke factor bij de ontwikkeling van insecten. Veranderingen in het klimaatverandering zullen onherroepelijk veranderingen bij insectenpopulaties teweeg brengen. In dit rapport worden klimaat, en klimaatverandering in verband gebracht met sommige veranderingen van plagen zoals die worden waargenomen met het LNV project ‘Monitoring van insectenplagen op bomen en struiken sinds 1946'
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.