Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358693
Title Damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen; effecten van beleid
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Prins, H.H.T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1553) - 31
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Resource Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) damherten - cervus - predatoren - introductie - populatiedichtheid - duinen - natuurbescherming - noord-holland - kennemerland - fallow deer - predators - introduction - population density - dunes - nature conservation
Categories Nature Management (General)
Abstract De damherten levend in het omrasterd gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen, bevinden zich in een gebied kleiner dan 5000 ha. De damherten zijn daarmee in de zin der wet gehouden dieren. Beheer middels afschot is dan niet toegestaan (via de flora- en faunawet). De habitat zou kunnen verbeteren door aanleg van een ecologische verbindingszone met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit onderzoek toont aan, dat het inperken van het aantal herten en reeën op basis van de huidige kennis van de interacties tussen predatoren en hun prooidieren op voorhand niet aan te geven is. Interacties met recreanten worden wel verwacht en er zal predatie van landbouwhuisdieren optreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.