Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358713
Title Effecten van waterpeilstrategieën in veenweidegebieden : een scenariostudie in het gebied rond Zegveld
Author(s) Jansen, P.C.; Querner, E.P.; Kwakernaak, C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1516) - 86
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemwater - veengronden - drainage - waterbeheer - peilbeheer - utrecht - toekomst - veenweiden - soil water - peat soils - water management - water level management - future - peat grasslands
Categories Soil Physics
Abstract De maaiveldhoogte van de voor Nederland kenmerkende veenweidegebieden daalt in rap tempo als gevolg van oxidatie van veen door ontwatering. Regelmatig moeten slootpeilen worden aangepast en worden er onderbemalingen ingesteld om voldoende drooglegging voor landbouw te bewerkstelligen. Om de veengebieden te behouden zal de huidige wijze van drooglegging moeten worden aangepast. In deze scenariostudie zijn verschillende peilstrategieën en klimaatscenario’s doorgerekend om effecten op de snelheid van maaivelddaling en de consequenties voor waterafvoer, waterinlaat en waterkwaliteit te kwantificeren. Ook zijn de kansen van ander peilbeheer voor natuurontwikkeling bepaald
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.