Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358714
Title De rol van doodhoutspots voor de biodiversiteit van het bos : veldonderzoek naar de rol van doodhoutspots bij de vestiging van zeldzame insecten, paddenstoelen en mossen
Author(s) Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Moraal, L.G.; Veerkamp, M.T.; Bijlsma, R.J.; Vorst, O.F.J.; Dort, K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1435) - 62
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
PRI Bioscience
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bossen - biodiversiteit - dood hout - insecten - paddestoelen - mossen - natuurbescherming - habitats - bosbedrijfsvoering - nederland - forests - biodiversity - dead wood - insects - mushrooms - mosses - nature conservation - forest management - netherlands
Categories Biodiversity / Forest Management
Abstract Ecologisch gezond bos wordt door de overheid gestimuleerd via de Subsidieregeling Natuurbeheer. Uit een voorgaande studie bleek dat vooral zeldzame soorten van zeer oud, dik dood hout naar verwachting onvoldoende profiteren van deze regeling. De vraag waarop in dit rapport een antwoord wordt gezocht is, of speciale aandacht voor dik, dood hout deze zeldzame soorten selectief kan stimuleren. Hierbij werd aangenomen dat locaties met relatief hoge concentraties van dik dood hout, aangeduid als doodhoutspots, het meeste effect zouden kunnen hebben, door goede mogelijkheden tot vestiging, handhaving en uitbreiding van doodhoutsoorten. Het veldonderzoek op de doodhoutspots richtte zich op zeldzame insecten, paddenstoelen en mossen. De resultaten onderstrepen dat dik, dood hout en doodhoutspots belangrijke instrumenten zijn om de vestiging van zeldzame groepen organismen in het bos te bevorderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.