Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358758
Title Nederland en de Europese Kaderrichtlijn Bodem: kansen en uitdagingen : overzicht van de thematiek en impact voor het landbouwbeleid in Nederland
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Knotters, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1569) - 87
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodembeleid - eu regelingen - landbouw - impact - landdegradatie - nederland - overheidsbeleid - bodemkwaliteit - kaderrichtlijn bodem - soil conservation policy - eu regulations - agriculture - land degradation - netherlands - government policy - soil quality - soil framework directive
Categories Soil Science (General) / Environmental Policy
Abstract De EU-Bodemstrategie en het voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem (KRB) dat daaraan gekoppeld is, betekenen een nieuwe visie op het Europese beleid op het gebied van de bodem. Nagegaan wordt wat de mogelijke betekenis van een bodemstrategie en/of ¬richtlijn is voor het huidige landbouwbeleid. Uit de analyse blijkt dat de directe impact van het huidige voorstel voor een KRB beperkt is voor de Nederlandse landbouw. Dit komt niet in de laatste plaats doordat het Nederlandse landbouwbeleid, maar ook het bodembeleid in zijn algemeenheid, en de uitgangs¬punten en criteria die daarin zijn geformuleerd, in grote mate voldoen aan de algemene structuur van de KRB.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.