Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358766
Title Trends in de fosfaattoestand van landbouwgronden in Nederland in de periode 1998-2003
Author(s) Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1537) - 38
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwgrond - fosfaten - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - nederland - mestbeleid - bemesting - agricultural land - phosphates - soil chemistry - soil fertility - netherlands - manure policy - fertilizer application
Categories Soil Chemistry / Soil Fertility
Abstract Om inzicht te krijgen in hoeverre het mestbeleid effect heeft gehad op het verloop van de fosfaattoestand van landbouwgronden zijn de monsters die in de periode 1998-2003 door BLGG zijn genomen en geanalyseerd op de fosfaattoestand nader bestudeerd. Uit de analyse blijkt dat de fosfaattoestand van bouwlandpercelen enigszins is toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de fosfaat¬toestand van kleibouwland is toegenomen. Voor de overige teelten (grasland en maïsland) zijn vooralsnog in deze periode geen duidelijke trends waarneembaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.