Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358770
Title Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie
Author(s) Didderen, K.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1564) - 67
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) aquatische gemeenschappen - moerassen - plassen - herstel - dispersie - invasies - ecologie - vissen - waterkwaliteit - macrofauna - noordwest-overijssel - biologisch waterbeheer - aquatic communities - marshes - ponds - rehabilitation - dispersion - invasions - ecology - fishes - water quality - biological water management
Categories Aquatic Ecology
Abstract Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van de soorten, om de afstand af te leggen tussen het herstelgebied en dichtstbijzijnde populatie. In dit onderzoek is specifiek nagegaan hoe het dispersievermogen is van indicatorsoorten in petgaten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.