Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 358774
Title Een nieuwe toekomst voor landbouw, natuur en landschap op de landgoederen Oldenhof en Berg en Caterstee : boeren voor natuur
Author(s) Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1555) - 32
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landgoederen - agrarische bedrijfsvoering - haalbaarheidsstudies - agrarisch natuurbeheer - noordwest-overijssel - estates - farm management - feasibility studies - agri-environment schemes
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit onderzoek is nagegaan of de landgoederen De Oldenhof en Berg en Caterstee zich gemakkelijk lenen voor natuurgerichte bedrijfsvoering, conform de idee van Boeren voor natuur. De conclusie is positief en geadviseerd wordt om met betrokken autoriteiten te gaan overleggen voor uitvoering. Voor de financiering zijn drie modellen in het geding
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.