Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358776
Title Verstening en verglazing in vijf landelijke gebieden : omvang, oorzaken en oordelen
Author(s) Gies, T.J.A.; Groenemeijer, L.M.G.; Hoogduijn, R.; Agricola, H.J.; Salverda, I.E.; Meulenkamp, W.J.H.; Naeff, H.S.D.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1588) - 70
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) gebouwen - landgebruik - verandering - platteland - nederland - overheidsbeleid - glastuinbouw - ruimtelijke analyse - landschapsanalyse - west-friesland - bommelerwaard - noord-holland - gelderland - buildings - land use - change - rural areas - netherlands - government policy - greenhouse horticulture - spatial analysis - landscape analysis
Categories Rural Development / Land Use Planning
Abstract De vijf studiegebieden betreft de streekplannen: Noord-Holland Noord 1994, Amsterdam - Noordzeekanaalgebied 1987 en Gooi en Vechtstreek 1998; Noord-Brabant 1992; Gelderland 1996. Rondetafelbijeenkomsten zijn in de studie betrokken voor: West-Friesland, Bommelerwaard en Brummen Bronckhorst. Onderzocht is in hoeverre in eerder onder¬zoek gemaakte schattingen van verstening en verglazing op nationaal en provinciaal niveau bij nader inzoomen correct blijken, welke veranderingen er qua wonen en werken optreden in het gebruik van het landelijk gebied, welk beleid er door rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de beschouwde gebieden in de onderzochte periode van toepassing was, in hoeverre ruimtelijke kwaliteit in besluitvormingsprocessen en beleidsdocumenten aan de orde is geweest en hoe lokaal de transformatieprocessen in het landelijk gebied beoordeeld worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.