Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358785
Title Sociaal draagvlak : verslag van de uitwerking van 'sociaal draagvlak' voor het pilot project Referentiekader Gezondheidsbevordering
Author(s) Wagemakers, M.A.E.; Vaandrager, L.; Koelen, M.A.; Dijkema, P.; Corstjens, R.
Source Wageningen : Gezondheid en Maatschappij, Wageningen Universiteit - 115
Department(s) Sociology of Consumption and Households
Communication Science
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) gezondheidsbevordering - attitudes - volksgezondheid - maatschappelijk draagvlak - health promotion - public health - public support
Categories Public Health
Abstract Sociaal draagvlak is uitgewerkt aan de hand van de begrippen participatie en samenwerken. Immers, door participatie en door samenwerking ontstaat sociaal draagvlak. Dit is een belangrijke reden dat in zogeheten community-based programma’s op het terrein van gezondheidsbevordering zowel participatie als samenwerken als essentiële elementen opgenomen worden. In verschillende stappen komen aan bod: het definiëren en operationaliseren van sociaal draagvlak, het in kaart brengen van de werkwijzen en meetinstrumenten om sociaal draagvlak te meten en te evalueren, het (verder) ontwikkelen van een aantal meetinstrumenten en het toetsen van deze meetinstrumenten in de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.