Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 358896
Title Afvaldumping in de natuur : een verkennend onderzoek naar de omvang en achtergronden van afvaldumping in de natuur en een inventarisatie van mogelijke oplossingen
Author(s) Raffe, J.K. van; Boer, T.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1530) - 37
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - inventarisaties - landgebruik - locatie - natuur - waste disposal - waste disposal sites - inventories - land use - location - nature
Categories Waste treatment / Nature Conservation
Abstract Hoewel beheerders afvaldumping een groot probleem vinden, is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan naar de omvang, achtergronden en mogelijke oplossingsrichtingen. Vandaar dat bij het BO-cluster Ecologische hoofdstructuur een 'helpdeskvraag' is ingediend om het probleem te verkennen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.