Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358986
Title Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland. Polder Middelburg en Tempel
Author(s) Pleijter, M.; Werff, M.M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1591) - 29
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) veengronden - oppervlakte (areaal) - bodemgeschiktheid - inventarisaties - polders - nederland - bodemkarteringen - kaarten - zuid-holland - peat soils - acreage - soil suitability - inventories - netherlands - soil surveys - maps
Categories Soil Classification
Abstract Uit recent onderzoek blijkt, dat het areaal veengronden in Nederland afneemt. Voor het opstellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw. Doel van het onderzoek is vaststellen wat de actuele ligging en omvang van het areaal veengronden in de polder Middelburg en Tempel is. Dit moet leiden tot een geactualiseerd fragment bodemkaart 1:50.000. Conclusie van dit rapport: de bodemkaart van Reeuwijk (1:10.000 uit 1998) geeft de bodemgesteldheid goed weer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.