Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359032
Title De boer als waterbeheerder: Nederland leeft met water
Author(s) Clevering, O.A.; Oppedijk van Veen, J.; Jukema, N.J.; Boekhoff, M.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
LR - Backoffice
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - waterbeheer - arable farming - farm management - water management
Categories Farm Management / Water Management (General)
Abstract In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in de bedrijfsvoering. Aan bod komen: helofytenfilters, wateraanvoer, vermindering van uitspoeling, oeverbeheer. Met korte uitspraken vanuit praktijk, onderzoek en beleid. "Schakel de loonwerker in" is een van de gebezigde uitspraken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.