Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359237
Title Natuurontwikkeling en de regionale economie in de Gelderse Poort : wat voegt het edelhert nog toe?
Author(s) Luttik, J.; Boer, T. de; Goossen, M.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1399) - 56
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - recreatie - werkgelegenheid - regionale ontwikkeling - regionale economie - gelderse poort - gelderland - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - recreation - employment - regional development - regional economics - ecological network
Categories Nature Conservation / Rural Development
Abstract Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort ging samen met een toename van recreatie en toerisme, die omzet en werkgelegenheid genereerde. De economische betekenis van de landbouw nam af, maar de economische ontwikkeling van andere sectoren compenseerde dat verlies. Het edelhert kan zeker als publiekstrekker fungeren; en daarmee een nieuwe impuls geven aan de recreatie in het gebied. Een inventarisatie van ecologische en economische mogelijkheden (Staatsbosbeheer en Alterra). met bijlagen: Panoven : de baksteen als basis voor toerisme; Ecologisch kader Groenlanden - Bisonbaai / Millingerwaard
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.