Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 359463
Title Ontwikkeling van geïntegreerde teelt voor roos : thema innovatie & management gesloten teelten
Author(s) Pijnakker, J.; Stevens, L.H.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
PRI Bioscience
Publication type Poster (professional)
Publication year 2006
Keyword(s) bloementeelt - rozen - tuinbouw - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - rosa - glastuinbouw - floriculture - roses - horticulture - plant protection - natural enemies - biological control - greenhouse horticulture
Categories Rosales / Biological Control
Abstract Gebleken is dat de mogelijkheden voor geïntegreerde bestrijding in kasrozen uitgebreid kunnen worden. De doelstelling van dit onderzoek is de verdere optimalisatie van de beheersing van trips, wolluis, witte vlieg en meeldauw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.