Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359611
Title Kwaliteiten van zorglandgoederen
Author(s) Hassink, J.; Elings, M.; Steenstra, F.A.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 136) - 34
Department(s) Agrosystems
Animal Production Systems
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landgoederen - landbouw - kwaliteit - landbouwbedrijven - landgebruik - nederland - haalbaarheidsstudies - zorgboerderijen - estates - agriculture - quality - farms - land use - netherlands - feasibility studies - social care farms
Categories Social Care / Rural Development
Abstract Een nieuw fenomeen zijn de zorglandgoederen. Het concept dat Dienst Landelijk Gebied voor ogen heeft, heeft veel weg van het traditionele landgoed. Het is een aaneengesloten gebied van 5 ha, het landhuis dient allure en uniciteit te hebben. DLG wil met verschillende partijen een aantal zorglandgoederen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk te weten welke eisen de verschillende doelgroepen aan de inrichting stellen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.